Johannes1:14 leren

Deze Bijbeltekst kan bijvoorbeeld rond de tijd van Advent aan kinderen geleerd worden. Je kunt het aan laten sluiten bij een Gezinsmoment over de geboorte van de Heere Jezus waarbij je stil staat bij de vraag wat Zijn heerlijkheid is en hoe je die kunt zien. Dat Gezinsmoment ‘Het Woord is vlees geworden’ vind je ook op deze website.

Categorie: