Jesaja53:5b leren

Je vindt hier Jesaja 53 vers 5b uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren.