Jesaja53:4a-5a leren

Je vindt hier Jesaja 53 vers 4a en 5a uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren.