Jesaja12:4 leren

In Jesaja 12 vers 4 komen danken en bidden samen: ‘Dankt den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend’. Het is een passende Bijbeltekst nu de coronacrisis in een nieuwe fase is gekomen. Wie terugkijkt op acht thuisonderwijsweken, heeft alle reden om te danken, ook al zouden er verdrietige dingen zijn gebeurd. Maar vooruitkijkend is er ook veel onzekerheid en daarom alle reden om te bidden. Deze Bijbeltekst sluit aan bij het Bijbelrooster ‘Terugkijken – danken & Vooruitkijken – bidden’ dat je ook op deze website vindt.