Jesaja: Bijbelonderwijs

Je vindt hier Bijbelmateriaal om met jonge kinderen na te denken over de profeet Jesaja (Bijbelteksten om te leren, Psalmversjes en Bijbelliederen, Bijbelse kijktafel en ander verwerkingsmateriaal). Daarbij is speciaal aandacht voor Jesaja’s profetie van Kerstfeest en Goede Vrijdag/Paasfeest.

Categorie: Tag: