Hoe lief heb ik Uw woning

Een Bijbelrooster waarmee je vanuit de Psalmen vijf dagen stil staat bij het verlangen naar Gods huis: ‘Hoe branden mijn genegenheên om ’s Heeren voorhof in te treên’. Met gespreksvragen en een Psalm om te zingen.