Het offer van Abraham en Izak

Deze Bijbelse kijktafel is een hulpmiddel om met kinderen na te denken over het offer van Abraham en Izak (Genesis 22) en om samen Genesis 22:8 te leren.

Categorie: