Hervormingsdag / Halloween: Licht en Duisternis (4-14 jaar)

Rond 31 oktober is de strijd tussen het Koninkrijk van Gods licht en van het rijk van de duisternis duidelijk voelbaar. Door middel van deze twee gezinsmomenten sta je daar met kinderen bij stil en maak je ze ervan bewust dat het nodig is om ver weg te blijven van de werken van de duisternis en te wandelen in het licht van de Heere en Zijn Woord.