Hemelvaartsdag: Kleurplaat Hemelvaartsdag-Wederkomst

Er loopt een lijn van de dag van Jezus’ hemelvaart naar de dag van Zijn wederkomst. Deze kleurplaat laat dat zien. ‘Deze Jezus Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren’ (Handelingen 1:11). Wil je uitgebreider met je kinderen hierbij stil staan? Lees dan de laatste week van het Bijbelleesrooster ‘Tel tot 40: van Paasfeest naar Hemelvaartsdag’ dat je ook op deze website vindt.