Heilig Avondmaal

Een Bijbelse kijktafel om met kinderen in gesprek te gaan over de betekenis van het Heilig Avondmaal aan de hand van een aantal verzen uit Johannes 6, waar de Heere Jezus zegt: ‘Ik ben het Brood des Levens’.

Categorie: Tag: