Heilig Avondmaal (4-14 jaar)

In artikel 35 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt – vanuit het beeld van brood als dagelijkse voeding – uitgelegd dat het Heilig Avondmaal geestelijke voeding is voor Gods kinderen. Een aansprekende vergelijking voor kinderen die in dit Gezinsmoment wordt uitgewerkt.