Handelingen1:14a kleuren

Deze kleurplaat is te gebruiken in de tien dagen tussen de hemelvaart van de Heere Jezus en de komst van de Heilige Geest op het Pinksterfeest.