Handelingen 2:17 leren

Een tekst om te leren ter voorbereiding op het Pinksterfeest (de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest) of op het Pinksterfeest zelf (de vervulling van de belofte).