GoedeVrijdag: Het gescheurde voorhangsel (4-12 jaar)

Toen de Heere Jezus stierf aan het kruis scheurde het voorhangsel in tweeën: van boven tot beneden. Wat betekent dat? Als je in de lijdensweken hebt stil gestaan bij de tabernakeldienst, is het mooi om op Goede Vrijdag na te denken over het voorhangsel dat scheurt. Dat kan met behulp van dit gezinsmoment. Daarbij kijk je ook even naar wat er op de Grote Verzoendag gebeurt. Goede Vrijdag en Grote Verzoendag hebben met elkaar te maken.