Goede Vrijdag: Gebeurtenissen

In dit gezinsmoment zet je samen met de kinderen op een rij wat er allemaal op Goede Vrijdag gebeurde. Mooi om je hier op Goede Vrijdag met elkaar in te verdiepen! Met verwerkingsideeën. Wat gebeurde er veel! ‘O liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar woudt lijden!’