Goede Vrijdag en Stille Zaterdag: Vrouwen bij het graf

Een Bijbelse kijktafel voor Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, aansluitend bij de geschiedenis van de vrouwen die zien hoe Jozef van Arimathea en Nicodemus de Heere Jezus begraven en die vervolgens gaan zitten tegenover het graf (Mattheüs 27 vers 61). Deze Bijbelse kijktafel is eenvoudig te veranderen in een kijktafel voor Pasen (Mattheüs 28 vers 5-6).