Gezinsmoment Drie-eenheid (3-16 jaar)

Een Gezinsmoment om met kinderen stil te staan bij de goddelijke Drie-eenheid. Je kunt zo diep op dit onderwerp ingaan als je wilt. Met suggesties voor jonge kinderen (de Bijbelse geschiedenis van de doop van de Heere Jezus) en verdieping voor oudere kinderen (de geloofsbelijdenis van Athanasius).