Genesis1 kleuren

Deze puzzelkleurplaat sluit aan bij het Bijbelrooster Schepping (Adventsweek1). Na het gelezen Bijbelgedeelte kun je je kind het bijbehorende puzzelstukje laten opzoeken, kleuren en samen opplakken. Zo ziet het voor ogen hoe de Heere in zes dagen de hemel en de aarde geschapen heeft.