Geloof en Bekering: Witter dan sneeuw

Deze Bijbelse kijktafel kun je gebruiken ter ondersteuning van het leren van Psalm 51 vers 6a en 9b: ‘Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw’. Om deze Bijbeltekst met kinderen te bespreken vind je op deze website een Gezinsmoment en een bijpassende kleurplaat.