Geloof en Bekering: Nieuw hart (3-13 jaar)

Kinderen horen vaak zeggen dat ze om ‘een nieuw hart’ moeten vragen. Er zijn nogal wat kinderen die daar bijzondere denkbeelden bij hebben. Wat is een nieuw hart? Wat gebeurt er dan? In dit gezinsmoment sta je daar met je kinderen vanuit de Bijbel bij stil. Je vindt handreikingen om na te gaan hoe de Bijbel erover spreekt en om de betekenis ervan aan kinderen uit te leggen.