Geestelijke wapenrusting: Kleurplaat (3-12 jaar)

Een kleurplaat om kinderen bewust te maken van de geestelijke strijd en wapenrusting. Op de kleurplaat staan twee Bijbelteksten: 1 Timothéüs 6 vers 12a ‘Strijd de goede strijd des geloofs’ en Efeze 6 vers 11a ‘Doet aan de gehele wapenrusting Gods’.