Geestelijke strijd

Een Bijbelse kijktafel om kinderen bewust te maken van de geestelijke strijd die gaande is tussen het rijk van de duivel en het rijk van God, tussen het slangenzaad en vrouwenzaad. De teksten die hierbij aangeleerd kunnen worden zijn: 1 Timothéüs 6 vers 12a ‘Strijd de goede strijd des geloofs’ en Efeze 6 vers 11a ‘Doet aan de gehele wapenrusting Gods’.