Einde Schooljaar: Afscheid met Paulus en Timótheüs

Met behulp van dit Bijbelrooster sta je vijf dagen stil bij de afronding van het schooljaar of het einde van de basisschoolperiode. Zoals meester Paulus afscheid nam van zijn leerling Timótheüs zo staan ook nu leerkrachten en leerlingen voor de taak om afscheid te nemen. Met dit Bijbelrooster kun je lijnen trekken van toen naar nu. Je vindt Bijbelgedeelten om te lezen en vragen om met elkaar te bespreken. Daarmee is dit rooster niet alleen geschikt voor gezinnen, maar ook voor scholen.