Eerbied

Op heel veel plaatsen roept de Bijbel op om de HEERE te eren en eerbied voor Hem te hebben. Door deze Bijbelse kijktafel neer te zetten herinner je je kinderen eraan dat eerbied nodig is. Eerbied is God de eer bieden die Hij waard is. Psalm 29 zegt: ‘Geeft de HEERE de eer Zijns Naams; aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms’. Je vindt hier handreikingen voor een Bijbelse kijktafel over eerbied.

Categorie: Tag: