Eerbied (2) God is Koning

Eerbiedig! Kinderen horen het dagelijks: thuis, op school, op de club… Toch is eerbied een moeilijk begrip voor kinderen. Het is ook niet eenvoudig om kinderen uit te leggen wat eerbied is en te leren hoe ze eerbiedig zijn. Het is wel belangrijk dat dit gebeurt. Vanuit de eer die de koning op Prinsjesdag ontvangt, zijn lijnen te trekken naar de eer die de HEERE elke dag moet krijgen. Deze objectles geeft hiervoor handvatten.

Categorie: Tag: