Eenheid

Je vindt hier een Bijbelrooster aan de hand waarvan je twee weken met kinderen na kunt denken over eenheid onder christenen. Je vindt bij de Bijbelgedeelten vragen voor jongere en oudere kinderen. De eerste week gaat over het gebed van de Heere Jezus om eenheid. De tweede week over de opdracht van Paulus tot eenheid. Om verder met kinderen over dit thema na te denken vind je ook twee gezinsmomenten / objectlessen met Bijbelstudie en verwerkingssuggesties op deze website.

Categorie: Tags: ,