Eenheid: harten smelten

De aanleiding voor het maken van dit gezinsmoment / deze objectles is de Week van gebed voor eenheid van christenen. Maar ook buiten deze week om is het goed om te luisteren naar wat de Bijbel over eenheid zegt en na te gaan hoe je aan eenheid kunt bijdragen. In dit gezinsmoment / deze objectles vind je een Bijbelstudie bij Filippenzen 2:1-5 met vragen en verwerkingssuggesties (4-14 jaar). Losse chocoladestukken worden tot één geheel wanneer ze smelten en zich met elkaar verbinden. Je vindt bij dit thema ‘eenheid’ ook een Bijbelrooster bij Johannes 17 en nog een gezinsmoment/objectles.