De HEERE regeert: Gods schild

Dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school en kerk) is heel geschikt om met kinderen te houden bij gevaar, oorlog(sdreiging) of andere moeilijke situaties. Het leert kinderen waar we alleen veilig zijn. Je vindt bij dit thema ook een Bijbelrooster op de website en een gezinsmoment over Gods leger (vanuit Gods Naam HEERE der heirscharen of God van de legermachten). Behalve een Bijbelstudie bij een aantal verzen uit Psalm 18 vind je ook suggesties voor verwerking.