De HEERE regeert: Gods leger

Je vindt hier een gezinsmoment (thuis) of objectles (school en kerk) om met kinderen na te denken over een Naam van God: HEERE der heirscharen, God van de legermachten. Wat is Gods leger? Wat kan Gods leger? Kun je Gods leger zien? Vanuit de Bijbelse geschiedenis leer je hier met elkaar meer over. Met Bijbelstudie en ideeën voor verwerking. Wil je uitgebreider bij dit thema stil staan? Je vindt ook een Bijbelrooster hierbij en een gezinsmoment/objectles over Gods schild en schuilen bij God.