De geur van je leven

De offers in de tabernakel en tempel waren tot een liefelijke reuk voor de HEERE. In het Nieuwe Testament wordt gesproken over geestelijke offers. Ook die zijn bedoeld tot een liefelijke reuk voor de HEERE. Welke geur verspreid je met je leven? Ruik je naar de zonde en de wereld? Of ruik je net als Paulus naar de Heere Jezus en verspreid je de geur van Christus? Hoe kan dan? Je leest er met elkaar over in dit Bijbelrooster. Je vindt bij dit thema ook een Bijbelse kijktafel en een Bijbelmoment. Ook vind je 2 Korinthe 2 vers 15a uitgewerkt in pictogrammen  om te leren.

Categorie: Tag: