Christenvervolging: Petrus en vervolging

Petrus wist uit ervaring wat christenvervolging was. Daarom kon hij de gemeenten toen en ons nu onderwijzen over vervolging. Je vindt hier een Bijbelgedeelte om te lezen, stukje uitleg om voor te lezen en vragen om het gesprek aan te gaan.