Christenvervolging: Paulus en vervolging

Paulus was eerst een vervolger van christenen. Maar toen hij zelf christen werd, werd ook hij vervolgd. Je vindt een Bijbelgedeelte om te lezen, een stukje uitleg om voor te lezen en gespreksvragen om te bespreken.