Christenvervolging: Jezus’ voorzegging

De Heere Jezus heeft veel over vervolging gesproken. In dit gezinsmoment (thuis) / deze objectles (school en kerk) luisteren we naar Mattheüs 5:10-12. Met gespreksvragen en Bijbelse verwerking.