Christenvervolging: Jezus’ voetstappen

Als Petrus schrijft over vervolging en verdrukking, heeft hij het over Jezus’ voetstappen volgen. Wat betekent dat? Je ontdekt het met dit gezinsmoment (voor thuis) / deze objectles (voor school en kerk): met Bijbelstudie en Bijbelse verwerking.