Christenvervolging: de Heere Jezus en vervolging

De Heere Jezus heeft tijdens Zijn leven op aarde veel over vervolging gesproken. Hij heeft ook Zelf met vervolging te maken gehad. Petrus zegt als het over vervolging gaat dat we Zijn voorbeeld moeten navolgen. Welk voorbeeld is dat? Je ontdekt het met behulp van dit Bijbelrooster. Je vindt aanvullend op deze website ook een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor kerk en school) hierover.