Christen-zijn: Kleurplaat doel van je leven

‘Richt je hart tot den HEERE en dient Hem alleen’ (1 Samuël 7 vers 3). Deze tekst kun je voor kinderen concreet maken door de vergelijking te maken met een pijl en boog: richten op een doel. Je vindt op deze website ook een gezinsmoment om hierover met kinderen in gesprek te gaan.