Christen-zijn: doel van je leven (4-14 jaar)

‘Richt uw hart tot den HEERE en dient Hem alleen’ (1 Samuël 7 vers 3). Dat is het doel van ons leven. Wat betekent dat concreet? Met behulp van dit gezinsmoment denk je daar met kinderen over na. Je gebruikt een spel met een doel (richten op het doel) om te verduidelijken wat dit betekent. Je vindt op deze website ook een Bijbelse kijktafel bij deze tekst, de tekst uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren en bijpassende kleurplaten.

Categorie: Tag: