Christen – Levensdoel

Een Bijbelse kijktafel ter ondersteuning van het leren van 1 Samuël 7 vers 3: ‘Richt uw hart tot den HEERE en dient Hem alleen’. Op deze website vind je deze tekst ook met pictogrammen en gebaren om te leren. Er is ook een gezinsmoment met handreikingen om over deze tekst met je kinderen in gesprek te gaan: wat is het doel van je leven?

Categorie: Tag: