Boek Brieven voor jou (7) Timótheüs en Titus (8-14 jaar)

0.00

De serie Brieven voor jou biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger stil te staan bij het gelezen Bijbelgedeelte. Deel 7 gaat over de twee brieven van Paulus aan Timótheüs en de brief aan Titus. In gesprekken met kinderen blijkt dat ze veel Bijbelse geschiedenissen kennen, maar de lijn naar hun eigen leven soms moeilijk kunnen trekken. Paulus geeft juist in zijn brieven veel onderwijs voor het persoonlijke leven. Na de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een aantal kennisvragen, met name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een Doe&Denkvraag voor oudere kinderen om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met hun eigen leven. Om het samen zingen te stimuleren is ook steeds een psalmvers opgenomen. De serie Brieven voor jou is uitverkocht. We bezinnen ons op een heruitgave. Wie daar belangstelling voor heeft, kan dit aangeven via het contactformulier.

Uitverkocht

Categorie: Tag: