Brieven voor jou (1) Inleiding en Romeinen (8-14 jaar)

0.00

Deze serie biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger bij het gelezen gedeelte uit de Bijbel stil te staan. In gesprekken met kinderen blijkt dat ze veel Bijbelse geschiedenissen kennen, naar de lijn naar hun eigen leven soms moeilijk kunnen trekken. Juist in zijn brieven legt Paulus heel duidelijk de verbinding van Gods Woord naar het persoonlijk leven. Na de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een aantal kennisvragen, met name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een doe&denkvraag voor oudere kinderen om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met het persoonlijk leven. Om het samen zingen te stimuleren is ook steeds een psalmvers opgenomen. De serie Brieven voor jou is uitverkocht. Een herdruk zal D.V. in 2020 verschijnen. Zodra dit verschenen is, vind je hier een link naar de website waar je dit boek bestellen kunt.

Uitverkocht

Categorie: Tag: