Bijbelteksten Rooster C1 Onderbouw 2022-2023

Elke week leren kinderen op zondagsschool een Bijbeltekst. Je vindt hier leerondersteuning bij de Bijbelteksten van Rooster C1 Onderbouw van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag. De Bijbelteksten van het eerste halfjaar van het jaarrooster 2022-2023 zijn in pictogrammen en gebaren weergegeven. Die van het tweede halfjaar volgen binnenkort.

Categorie: