Bijbeltekst Psalm51:6a-9b

Met behulp van deze pictogrammen en gebaren kunnen je kind(eren) Psalm 51:6a en 9b leren.