Bijbels spel: Twaalf Artikelen Deel B

Deel B hoort bij deel A. Zie bij deel A voor informatie over dit Bijbelse spel bij de Twaalf Artikelen.