Bijbels spel: Twaalf Artikelen Deel A

Met dit Bijbelse spel: Twaalf Artikelen Deel A en B kun je verschillende spellen spelen. Bijvoorbeeld memory: zoek de juiste afbeelding bij de juiste woorden. Of lotto: leg de juiste woorden op de juiste afbeelding of andersom. Je kunt de kaartjes ook gebruiken om de Twaalf Artikelen uit het hoofd te leren. Of om ze in de juiste driedeling te leggen ter illustratie bij Zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus. Mogelijkheden genoeg dus met dit Bijbelse spel!