Bijbelleesrooster Hervormingsdag

Dit Bijbelleesrooster voor de laatste week van oktober gaat niet alleen in op de herdenking van de Reformatie en Kerkhervorming, maar ook op Halloween. Een feest dat in Nederland Hervormingsdag overstemt en waar kinderen steeds nadrukkelijker mee in aanraking komen. De bedoeling van het Bijbelleesrooster is niet alleen om kinderen te leren waarom het belangrijk is om de Reformatie te blijven herdenken, maar ook om kinderen tegen Halloween te wapenen en uit te leggen waarom het belangrijk is er ver vandaan te blijven. Het geeft voor tien dagen een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte uitleg daarbij en vragen om met elkaar over door te praten of suggesties om te doen.