Bijbel: Belangrijkste Boek (4-12 jaar)

Zonder handleiding/gebruiksaanwijzing en afbeelding weet je niet wat je van deze legosteentjes kunt maken. Je kunt wel iets proberen, maar je weet niet of de maker van dit product het zo bedoeld heeft. Zo is het ook met je leven. Zonder de Bijbel weet je niet hoe de Heere wil dat je leeft. Hij is de Schepper van je leven en heeft een bedoeling met je leven. Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel te gebruiken. In dit Gezinsmoment sta je daar met je kinderen bij stil vanuit Psalm 119 vers 9-15 en 73: ‘Uw handen hebben mij gemaakt en bereid; maak mij verstandig, opdat ik Uw geboden lere’.

Categorie: Tag: