Bij mij thuis: Bijbel

Deze Bijbelse kijktafel kun je gebruiken wanneer je met kinderen nadenkt over de Bijbel in huis. Dat kan bijvoorbeeld n.a.v. de Kinderboekenweek, de Week van de Opvoeding of Hervormingsdag, maar ook los van deze dagen. Voor meer Bijbelmateriaal zoals een Bijbelrooster en gezinsmomenten/objectlessen rond dit thema, kijk even bij het thema Bijbel(lezen) op deze website.