Bidden: Kleur- en knutselplaat eerbied Mozes (4-10 jaar)

Er zijn verschillende Bijbelse personen die laten zien wat eerbied is. Denk aan Mozes bij het brandende braambos. Deze kleurplaat kun je gebruiken wanneer je met kinderen nadenkt over wat eerbied is en hoe je eerbiedig kunt zijn.

Categorie: Tag: