Bidden: De Heere hoort

Bidden is fluisteren in Gods oor, zegt de puritein Thomas Watson. Hoort de Heere je als je bidt? Ja, de Heere hoort elk gebed! In de Bijbel staat: ‘Gij hoort het gebed’ (Psalm 65). En: ‘Hij neigt Zijn oor’ (Psalm 116). In deze objectles denk je met kinderen over de betekenis daarvan na. Met Bijbelleesles en suggesties voor verwerking.

Categorie: Tag: