Bevrijding 5: Lied van bevrijding

Als het volk Israël farao en zijn wagens hebben zien verdrinken, zingen ze een bevrijdingslied (Exodus 15). In de hemel zingen Gods kinderen het lied van Mozes en het Lam (Openbaring 15). Met behulp van dit Bijbelmoment ontdek je met kinderen de lijn die loopt van Exodus 15 naar Openbaring 15. En je wordt gestimuleerd om met elkaar te zingen en muziek te maken of zelf een lied te schrijven.

Categorie: Tag: